ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ