ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 2016

Θα γίνει βράβευση των εισακτέων στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.