ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

1) 16:30-17:15 Παιδικό τμήμα αρχαρίων
2) 17:15-18:00 Παιδικό τμήμα
3) 18:00-19:30 Παιδικό προχωρημένο
4) 19:30-20:45 Εφηβικό τμήμα
5) 21:00-22:00 Τμήμα ενηλίκων

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ

1) 17:3O-18:15 Παιδικό τμήμα αρχαρίων
2) 18:15-19:00 Παιδικό τμήμα
3) 19:00-20:30 Τμήμα γυναικών

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

1) 20:30-22:00 Τμήμα ενηλίκων

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976295397