ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΞΑΝΘΗΣ