ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ- ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙ

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ -ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ)